Nové odpadové nádoby na potenciální infekční odpad v rámci pandemie COVID-19


Počátkem dubna letošního roku se ve městě Karviná instalovalo 150 ks nových odpadových nádob v rámci probíhající pandemie COVID-19. Jde o červené uzamykatelné nádoby s vhozem ve víku nádoby, o objemu 120 litrů určené k odkládání použitých roušek, respirátorů, jednorázových ústenek, rukavic a kapesníků.

Tímto žádáme občany města Karviné, aby nepodceňovali tuto situaci a ukládali tyto použité ochranné pomůcky v zavázaných igelitových sáčcích do těchto přistavených nádob.

Následný sběr a likvidaci potenciálního infekční odpadu bude zajišťovat firma SMOLO Services s.r.o. Odpadové nádoby se budou vyprazdňovat přibližně jednou za měsíc, což představuje běžný interval pro naplnění nádoby a tento odpad se bude likvidovat přímo ve spalovně.

Červené nádoby jsou rozmístěny ve všech obydlených částech města Karviné.

Předem děkujeme občanům města, že třídí tento odpad a vyvarují se takto možné nákazy.

Seznam s umístěním červených nádob dle jednotlivých částí města najdete rovněž na našem webu.