Očkování psů proti vzteklině se uskuteční 25.05.2021

perex_pes_veterina_ilu.jpg Každoročním očkováním psů i koček proti vzteklině, která je nebezpečnou nákazou přenosnou i na člověka, chráníte zdraví jejich i své!


perex_pes_veterina_ilu.jpg

21.04.2021

  1. V souladu s ustan. § 4 odst. 1 písm. f) zák.č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů /veterinární zákon/ jak vyplývá z pozdějších změn, je povinen každý chovatel zajistit, aby byli psi a některá další zvířata držená v zajetí, jakmile dosáhnou stáří 3 měsíců a poté vždy jednou za rok očkováni proti vzteklině. Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je pes nezaměnitelně identifikován (čipování, dříve tetování),

  2. K očkování se psem opatřeným náhubkem a vodítkem je povinna se dostavit osoba starší 15 let.

  3. Poplatek za očkování činí 150,- Kč a hradí se při očkování.

  4. Nesplněním povinnosti chovatele držet svého psa v imunitě proti vzteklině se chovatel vystavuje sankcím v přestupkovém řízení ve smyslu ustan. § 71 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) veterinárního zákona do výše 20.000,- Kč. Nesplněním uvedené povinnosti u právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání se tato vystavuje nebezpečí uložení pokuty ve smyslu ustan. § 72 odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. a) veterinárního zákona do výše 300.000,- Kč.

  5. U očkování je chovatel psa povinen předložit očkovací průkaz.

  6. Mezi zájemci o očkování musí být dvoumetrové rozestupy a musí mít nasazenou roušku přes nos a ústa.

Očkování budou provádět veterinární lékaři veterinárních ordinací Karviná-Fryštát,  Karviná-Ráj  a Karviná-Nové Město dle níže uvedeného harmonogramu:

Karviná-Louky

25.05.2021

13:10–13:25

Hájenka

25.05.2021

08:30–09:00

Kempy – obchod

Karviná-Darkov

25.05.2021

08:00–08:45

před bistrem u Lázní Darkov

Karviná-Doly

25.05.2021

09:00–09:45

ul. Sovinecká – u vodárny OKD

Karviná-Staré Město

25.05.2021

10:00–10:45

na soukromé ploše vedle Dvora Olšiny

25.05.2021

10:30–11:30

požární zbrojnice

Karviná-Nové Město

25.05.2021

11:40–12:10

parkoviště u restaurace Beskyd

25.05.2021

17:10–17:40

veterinární ordinace TRIAS u restaurace Praha

Karviná-Fryštát

25.05.2021

12:25–12:50

ul. Zámecká – u garáží

Karviná-Ráj

25.05.2021

12:00–12:45

u restaurace Ščerba

25.05.2021

13:30–14:30

požární zbrojnice u městského stadionu MFK

Karviná-Mizerov

25.05.2021

14:30–15:30

požární zbrojnice naproti restaurace U Tesarčíka

Karviná-Hranice

25.05.2021

18:0018:30

parkoviště u zdravotního střediska vedle Kauflandu