Očkování psů proti vzteklině

perex_pes_veterina_ilu.jpg Každoročním očkováním psů i koček proti vzteklině, která je nebezpečnou nákazou přenosnou i na člověka, chráníte zdraví jejich i své!


perex_pes_veterina_ilu.jpg

 1. V souladu s ustan. § 4 odst. 1 písm. f) zák.č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů /veterinární zákon/ jak vyplývá z pozdějších změn, je povinen každý chovatel zajistit, aby byli psi a některá další zvířata držená v zajetí, jakmile dosáhnou stáří 3 měsíců a poté vždy jednou za rok očkováni proti vzteklině.
 2. K očkování se psem opatřeným náhubkem a vodítkem je povinna se dostavit osoba starší 15-ti let.

 3. Poplatek za očkování činí 150,- Kč a hradí se při očkování.

 4. Nesplněním povinnosti chovatele držet svého psa v imunitě proti vzteklině se chovatel vystavuje sankcím v přestupkovém řízení ve smyslu ustan. § 71 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) veterinárního zákona do výše 20.000,-Kč. Nesplněním uvedené povinnosti u právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání se tato vystavuje nebezpečí uložení pokuty ve smyslu ustan. § 72 odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. a) veterinárního zákona do výše 300.000,-Kč.

 5. U očkování je chovatel psa povinen předložit očkovací průkaz.

  Očkování budou provádět veterinární lékaři veterinárních ordinací Karviná-Fryštát,  Karviná-Ráj  a Karviná-Nové Město dle níže uvedeného harmonogramu:

  Karviná-Louky               21.05.2019         13:10-13:25                   Hájenka

                                        21.05.2019         08:30-09:00                   Kempy-obchod

  Karviná-Darkov             21.05.2019         08:00-08:45                   u býv. SOŠ ochrany osob a majetku      

  Karviná-Doly                 21.05.2019         09:00-09:45                   na ul. Sovinecké u vodárny OKD

  Karviná-Staré Město     21.05.2019         10:00-10:45                   na soukr. ploše vedle Dvora Olšiny

                                       21.05.2019         10:30-11:30                   požární zbrojnice

  Karviná-Nové Město     21.05.2019         11:40-12:10                   parkoviště u rest. Beskyd

                                       21.05.2019         17:10-17:40                   Veter. ordinace TRIAS u rest. Praha

  Karviná-Fryštát             21.05.2019         12:25-12:50                   ul. Zámecká, u garáží

  Karviná-Ráj                   21.05.2019         12:00-12:45                   u rest. Ščerba

                                        21.05.2019         13:30-14:30                   požární zbrojnice u MFK

  Karviná-Mizerov            21.05.2019         14:30-15:30                   požární zbrojnice u rest. Tesarčík

         Karviná-Hranice            21.05.2019         18:00-18:30                   Parkovací plocha u Zdravotního střediska vedle OD Kaufland