Odbor komunálních služeb opět nabízí bio košíky včetně sáčků

perex_biokošík.jpg Košíky a osmilitrové rozložitelné sáčky pomohou s kuchyňským odpadem.


perex_biokošík.jpg

31.05.2021Statutární město Karviná je v odborných kruzích oceňováno za svůj přístup ke třídění odpadů. Nepodceňuje rovněž separaci biologicky rozložitelného odpadu, který v domácnostech představuje nezanedbatelnou část toho, co končí v kontejnerech. Bohužel ne všichni vzali na vědomí hnědé 770litrové kontejnery na bio odpad. Navíc někteří z těch uvědomělých, kteří je využívají, své úsilí a snahu Technických služeb Karviná maří vhazováním bio odpadu v igelitových sáčcích, které do nich rozhodně nepatří.

Odbor komunálních služeb proto bude vydávat košíky a biologicky rozložitelné sáčky na kuchyňský bio odpad do vyčerpání zásob. Zájemci s trvalým pobytem v Karviné si je mohou od 02.06.2021 vyzvednout v úředních dnech (pondělí a středa) na budově "B" Magistrátu města Karviné, ul. Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát, 1. patro, dveře č. 62.

Před cestou pro bio košík a sáčky si prosím ověřte aktuální úřední hodiny, které vždy respektují platná vládní nařízení ve věci epidemické situace COVID.

V rámci této letošní emise se dostane na dalších 500 rodin trvale bydlící v Karviné (odběr 1 rodina = 1 košík + 50 sáčků).

Připomeňme si na tomto místě co do kompostovatelného biosáčku na kuchyňský odpad patří a naopak co není biologicky rozložitelným komunálním odpadem, tzv. BRKO.

   Co je možno do biosáčku, resp. hnědých kontejnerů ukládat:

 • listy a nať ze zeleniny, včetně slupek z brambor a nahnilou zeleninu
 • slupky, jadřince a pecky z ovoce, včetně nahnilého ovoce
 • skořápky z ořechů a vajec
 • nepoužitelný chléb a pečivo
 • filtry, sáčky, použité ubrousky, kal z kávy a čaje
 • použité papírové ručníky  a utěrky
 • zbytky zavařenin
 • odpad z pokojových květin a zeleně

 

   Co se do biosáčku, resp. hnědých kontejnerů ukládat nesmí:

 • plastové obaly a předměty
 • kovy (plechovky, víčka  od nápojů atd.)
 • sklo a keramika
 • ostré předměty (injekční jehly, párátka, žiletky atd.)
 • oharky a popel z cigaret
 • prach z vysavačů
 • hygienické prostředky (pleny, vložky atd.)
 • exkrementy

Po naplnění biosáček zavažte a uložte do označené nádoby na BRKO (hnědé kontejnery).