Odbor komunálních služeb nabízí bio košíky včetně sáčků

perex_biokošík.jpg Košíky a osmilitrové rozložitelné sáčky pomohou s kuchyňským odpadem.


perex_biokošík.jpg

16.01.2020Statutární město Karviná je v odborných kruzích oceňováno za svůj přístup ke třídění odpadů. Nepodceňuje rovněž separaci biologicky rozložitelného odpadu, který v domácnostech představuje nezanedbatelnou část toho, co končí v kontejnerech. Bohužel ne všichni vzali na vědomí hnědé 770litrové kontejnery na bio odpad. Navíc někteří z těch uvědomělých, kteří je využívají, své úsilí a snahu Technických služeb Karviná maří vhazováním bio odpadu v igelitových sáčcích, které do nich rozhodně nepatří.

Odbor komunálních služeb proto pravidelně nabízí biologicky rozložitelné sáčky na kuchyňský bio odpad. Právě v těchto dnech je máte opět možnost získat. Zájemci s trvalým pobytem v Karviné si je mohou od 20.01.2020 vyzvednout v úředních hodinách na budově B Magistrátu města Karviné, ul. Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát, 1. patro, dveře č. 62. V rámci této první letošní emise se dostane na prvních 200 rodin trvale bydlící v Karviné (odběr 1 rodina = 1 košík + 50 sáčků).

Připomeňme si na tomto místě co do kompostovatelného biosáčku na kuchyňský odpad patří a naopak co není biologicky rozložitelným komunálním odpadem, tzv. BRKO.

   Co je možno do biosáčku, resp. hnědých kontejnerů ukládat:

 • listy a nať ze zeleniny, včetně slupek z brambor a nahnilou zeleninu
 • slupky, jadřince a pecky z ovoce, včetně nahnilého ovoce
 • skořápky z ořechů a vajec
 • nepoužitelný chléb a pečivo
 • filtry, sáčky, použité ubrousky, kal z kávy a čaje
 • použité papírové ručníky  a utěrky
 • zbytky zavařenin
 • odpad z pokojových květin a zeleně

 

   Co se do biosáčku, resp. hnědých kontejnerů ukládat nesmí:

 • plastové obaly a předměty
 • kovy (plechovky, víčka  od nápojů atd.)
 • sklo a keramika
 • ostré předměty (injekční jehly, párátka, žiletky atd.)
 • oharky a popel z cigaret
 • prach z vysavačů
 • hygienické prostředky (pleny, vložky atd.)
 • exkrementy

Po naplnění biosáček zavažte a uložte do označené nádoby na BRKO (hnědé kontejnery).