Vánoční strom pro Karvinou 2018

Vánoční strom Karviná opět shání vánoční strom. Máte smrk, jedli či douglasku k nabídnutí?


Magistrát města Karviné (Odbor komunálních služeb) se také letos obrací na občany a hledá ty, kteří mají zájem nabídnout strom (smrk, jedle, douglaska) pro účely vánočního stromu pro Karvinou.

Jak by měl strom vypadat?

  • průměr koruny v dolní části 5 m, v horní části 1 m.
  • výška stromu 10 m od úrovně terénu (počítat zapuštění 1,5 m pod zem) po horní část šíře 1 m
  • maximální výška stromu od země po vrchol 15 m.
  • průměr kmene cca 30 cm.
  • zdravý strom.

Při výběru stromu budeme sledovat (kromě zdravotního stavu a výše uvedeného) jeho pravidelnost, hustotu zavětvení, a dostupnost (nutnost dojetí nakládače s hydraulickou rukou, a tedy absence drátů vysokého napětí).

U stromů nad obvod 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí) je nutno mít vyřízené rozhodnutí ke kácení (písemně zažádat Odbor stavební a životního prostředí). Vlastník pozemku dodá situační nákres umístění stromu, parcelní číslo pozemku, katastrální území, průměr kmene, důvod kácení (výstavba příjezdové cesty, obava z vývratu – povrchový kořenový systém, stínění a poškozování staveb kořeny…).

Nabídky možno zasílat na mailovou adresu: iveta.polachova@karvina_cz, tomas.trampler@karvina_cz, nebo poštou: Odbor komunálních služeb, Karola Śliwky 618, 733 24 Karviná – Fryštát.