Chodník na ulici Leonovova bude mít nový povrch

DSC_1310.JPG Stavbou budou dotčeny místní zastávky MHD


Leonovova.jpg

Koncem května byla zahájena oprava chodníku na ul. Leonovova, která bude probíhat po etapách. Práce budou prováděny v úseku od autobusových zastávek Karviná, Hranice, bazén (označení těchto zastávek bude dočasně posunuto o několik metrů), podél Obchodní akademie Karviná, až po autobusovou zastávku Karviná, Hranice, rest. Permon, která bude dočasně zrušena. Předpokládané dokončení stavby je v srpnu 2019.