Chodníky na ulici Haškova budou opraveny

Proběhne rekonstrukce chodníků na ulici Haškova.


situace.jpg

V polovině měsíce května bude zahájena rekonstrukce chodníků a parkovacích ploch na ul. Haškova. Jedná se o úsek po levé straně mezi ul. Borovského až po ul. V Aleji. Rekonstrukce by měla být dokončena v polovině měsíce července 2018.