Demolice domů č. p. 1307-1317 v Karviné - Novém Městě

P1220004.JPG Odstraňování vybydlených domů pokračuje


P1220004.JPG

Demolice domů č. p. 1307-1317 na ul. Gustawa Morcinka a Fučíkova v Karviné-Novém Městě pokračují. Stavební práce byly zahájeny na podzim loňského roku. Bouracím pracím předcházelo odstranění přípojek inženýrských sítí (plynu a elektrické energie). Likvidace nevzhledných vybydlených domů přispěje ke zlepšení celkového stavu dané lokality.

Dokončení prací se předpokládá do konce února 2019. Plochy po domech budou zarovnány a zatravněny. Na stavbu je požádáno o dotaci ve výši až 80% z uznatelných nákladů z prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

logo.jpgProjekt „Demolice domů č.p. 1307-1317 v Karviné-Novém Městě“ je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.