Výstavba dětského dopravního hřiště v Karviné – Ráji

dětské DHpůběh.jpg Realizace pokračuje


dětské dopravní hřiště.jpg

Od května 2023 probíhají stavební práce na vybudování nového areálu dětského dopravního hřiště v KarvinéRáji. Stavba je z části realizována v místě odstraněného objektu bývalé Nejedlého. Aktuálně je dokončena plocha hřiště a probíhají práce na budově zázemí a na základech pergoly. . Následovat bude výstavba parkovacích ploch, a to včetně pozemní komunikace a komunikace pro pěší. Součásti stavby je vybudování nového veřejného osvětlení, provedení sadových úprav a oplocení. Dokončení stavby se předpokládá na jaře 2024.