Město zahájilo opravy komunikací

MK ul. Cihelní a Slovenská.jpg Probíhá dokončení opravy prvního úseku komunikace na ul. Cihlení a dále na ul. Slovenská.


Pokračování prací na Cihelní.jpg

Od pondělí 26.3.2018 byly opět zahájeny práce na opravě komunikace na ul. Cihelní v Karviné- Novém Městě a na ul. Slovenské v Karvné – Hranicích.

Na ul. Cihelní bude v  průběhu dubna dokončena oprava úseku od ul. Havířské po vjezd na parkoviště za halou házené.

Na ul. Slovenské bude opraven chodník a následně komunikace v úseku od vjezdu z Čsl. armády po křížení s ul. Kašparova (příjezd k parkovišti).

O prováděných pracích Vás budeme dále informovat.