Dokončení opravy místních komunikací v oblasti Bělidla v Karviné-Fryštátě

Dokončení oprav místních komunikací Alšova a   Máchova bude zahájeno 1. srpna 2023


Oprava části komunikace na ul. Alšova od čp. 850 po ul. Husova a na ul. Máchova od čp. 946 po ul. Slámova v Karviné-Fryštátě bude zahájena na 1. srpna 2023. V rámci opravy těchto úseků dojde k odfrézování a pokládce nového živičného krytu včetně osazení nových obrubníků. Součástí oprav bude i nové parkovací stání ze zatravňovacích tvárnic. Po dobu realizace budou komunikace uzavřeny. O této skutečnosti jsou občané informováni na  elektronické úřední desce magistrátu.  předstihu zhotovitel stavby roznese do poštovních schránek dotčených RD informace o stavbě včetně kontaktu na stavbyvedoucího. Práce budou probíhat po dobu cca 70 dní, uzávěra je povolena do 15.10.2023.

máchova.jpg