Demolice bytového domu čp. 1203–1206 v Makarenkově ulici

původní stav.jpg Plocha po vybydleném domě bude zatravněna.


demolice zahájení.JPG

Začátkem června byly zahájeny demoliční práce na objektu bytového domu čp. 1203–1206 v ulici Makarenkově. Práce na plánované demolici všech čtyř částí vybydleného bloku v Karviné-Novém Městě zaberou přibližně dva měsíce. Před nástupem těžké techniky byly odpojeny všechny inženýrské sítě. Zvýšená prašnost v okolí je redukována na minimum průběžným kropením staveniště vodou. Po odstranění suti bude vzniklé prostranství zatravněno.

logo 2.jpg