Komunikace na ul. Polní se rovněž dočká opravy

IMG_20190904_143001.jpg Práce budou provedeny po částech


IMG_20190904_143001.jpg

V polovině září bude zahájena oprava komunikace ul. Polní v Karviné – Fryštátě, která bude probíhat do října. Stavební práce budou prováděny nejprve v úseku podél budovy HZS Moravskoslezského kraje. Následně  se bude pokračovat další částí oprav, a to v úseku vedoucím směrem k nákupnímu centru Korso Karviná.