Komunikace na ul. Velké Kempy v Karviné – Loukách projde rekonstrukcí

Zahájení prací se předpokládá v dubnu 


Oprava místní komunikace na ul. Velké Kempy v Karviné – Loukách je plánována v období od dubna do května 2023. Práce budou navazovat na výstavbu mostu M59/9 u pily. Proběhne výměna povrchu komunikace včetně lokálních sanací podloží.  O příslušných dopravních omezeních budou občané včas informováni dopravním značením. 

Velké Kempy.jpg