Oprava komunikace na ul. Zahradní bude pokračovat

Zahradní.JPG Během provádění prací bude v daných úsecích omezena doprava 


Koncem března bude zahájena další etapa prací na opravě komunikace na ul. Zahradní, a to nejprve v úseku od domu č.p. 745/21 po slepou ulici u č.p. 1483/14 (v přiložené situaci vyznačeno zelenou barvou). Po jeho dokončení budou práce pokračovat navazujícím úsekem až po napojení na ulici Ostravskou (vyznačeno červenou barvou). Obyvatelé ulice jsou o uvedené skutečnosti informováni formou letáků ve svých poštovních schránkách a nově instalovaným dopravním značením. Po dobu provádění prací bude na opravovaných úsecích doprava omezena a řízena stavbou. Ukončení prací se předpokládá koncem května letošního roku.

Zahradní.png