Komunikace na ulici Zahradní bude mít nový povrch

Zahradní.JPG Ukončení prací se předpokládá na jaře 2021


Zahradní.JPG

Koncem listopadu byly zahájeny práce na rekonstrukci komunikace ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě. Po provedení opravy části stávajícího živičného povrchu byly práce přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Dokončení se předpokládá na jaře příštího roku.