Most M26/5 přes trať - spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou v Karviné-Starém Městě

most přejezd.JPG Most M26/5 na ul. Olšiny prochází rekonstrukcí.


most profil.JPG

Na konci měsíce května letošního roku byla zahájena rekonstrukce mostu M26/5, v rámci které bude provedena oprava stávající mostní konstrukce nad železniční tratí, včetně  sanace opěr, pilířů, chodníků, zábradlí, svodidel a vozovky.

Stavba bude realizována v době výluk tratě v rámci rekonstrukce železničního koridoru „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“. Předpoklad ukončení prací je začátek září 2018.

V rámci stavby budou provedena dopravní opatření. Celková uzavírka místní komunikace ul. Dětmarovická (spojka mezi ul. Olšiny a ul. Staroměstská) v termínu od 28.05.2018. Objízdná trasa bude vedena  po místní komunikaci ul. Olšiny, ul. Bohumínská, silnici I/67, ul. Staroměstská. Po celou dobu uzavírky bude zajištěn průchod přes most pro pěší. Pouze v případě pokládky živičného povrchu nebude cca po dobu dvou dnů průchod pro pěší umožněn. Z důvodu opravy mostu dojde také ke zrušení autobusové zastávky Karviná-Staré Město, konečná u autobusových linek MHD 513, 514 a 520. Autobusová zastávka bude přesunuta na zastávku Karviná, Staré Město, Olšiny, rozcestí.  Dopravce zajistí vyvěšení změn formou přepravního opatření na označnících zastávek.