Na ulici Školské vzniká nové parkoviště

IMG_20200123_094212.jpg Průběh prací závisí na klimatických podmínkách


IMG_20200123_094212.jpg

Na ulici Školské v blízkosti místní základní školy probíhá od podzimu loňského roku realizace dvou nových parkovacích ploch o celkové kapacitě 34 parkovacích míst. Došlo k odstranění kolizních dřevin
a položení podkladních vrstev na jedné z ploch. Po přestávce z důvodu klimatických podmínek se od 23. 1. v realizaci opět pokračuje.