Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická v Karviné

vizualizace Nístavba na ZŠ Dělnická.jpg Na ZŠ Dělnická vznikají nové učebny.  


Průběh stavby 2

V dubnu byla zahájena realizace stavebních prací spočívajících v rekonstrukci stávajícího objektu ZŠ a MŠ Dělnická. Jedná se o  nástavbu a připojení tohoto stávajícího objektu k základní škole. Vzniknou  nové odborné učebny a  spojovací koridor mezi hlavní budovou školy a školní družinou. Součástí projektu je vybudování venkovní učebny se zastřešeným altánem, včetně zahradnických úprav. Tato stavba je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu a ukončení stavby se předpokládá na jaře roku 2019.

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg