Oprava parkoviště a příjezdové komunikace k MŠ ul. Na Kopci byla dokončena

IMG_20210827_094611.jpg Parkoviště i komunikace jsou plně v provozu


Oprava části příjezdové komunikace k mateřské škole na ul. Na Kopci byla dokončena. V rámci oprav byla provedena výměna stávajícího povrchu vozovky a přilehlého parkoviště včetně vodorovného dopravního značení.  

IMG_20210827_094611.jpg