Oprava chodníku na ul. Víta Nejedlého

Realizace opravy byla dokončena


chodník Víta Nejedlého.jpg

Oprava páteřního chodníku mezi ul. Víta Nejedlého a Kosmonautů v Karviné-Ráji byla dokončena. V rámci opravy byly nahrazeny stávající asfaltové chodníky novým povrchem z betonové zámkové dlažby.