Oprava další etapy komunikace na ul. Okružní

Práce budou probíhat po dobu dvou měsíců


Na ulici Okružní proběhla v loňském roce oprava části místní komunikace. Začátkem července byla zahájena oprava navazující části vozovky, a to v úseku od čp. 860 podél hřiště ZŠ Borovského k čp. 848 (v situačním plánu vyznačeno zeleně). Dojde k výměně uličních vpustí, stávajícího krytu komunikace vč. podkladních vrstev a obrubníků, bude provedeno vodorovné dopravní značení. Práce budou probíhat po dobu 2 měsíců.export-20210622-141439.jpg