Oprava komunikace a chodníku na ul. U Lesa

U Lesa.jpg Realizace byla zahájena


U Lesa.jpg

Začátkem září začaly práce na rekonstrukci vozovky a chodníku na ul. U Lesa v Karviné-Ráji, a to v úseku od křižovatky s ul. Ciolkovského po křižovatku s ul. Haškova. V rámci realizace bude provedena oprava komunikace a chodníku na pravé straně ve směru jízdy, součástí bude také výměna dešťové kanalizace. Chodník na protilehlé straně vozovky bude zrušen a nahrazen parkovacími plochami pro šikmá stání, čímž bude dosaženo většího komfortu pro řidiče vozidel. Práce budou probíhat v závislosti na klimatických podmínkách, předpokládaná délka realizace díla je 3 měsíce.