Oprava komunikace a chodníků na ul. Závodní

IMG_20200122_092613.jpg Zahájení prací se předpokládá v 2. polovině května


IMG_20200122_092613.jpg

Opravou projde část místní komunikace na ul. Závodní v Karviné – Novém Městě. Jedná se o úsek od domu č. p. 2423 po křižovatku s třídou Osvobození. Práce budou zahájeny v druhé polovině května a zahrnují opravu komunikace včetně přilehlých parkovacích stání, opravy uličních vpustí, přípojek a oprav páteřních chodníků. Po dobu provádění prací (tj. dva měsíce od zahájení) bude provoz na komunikaci omezen.