Oprava komunikace další části komunikace ul. U Lesa se chýlí k závěru

Provoz na komunikaci je omezen


Od začátku srpna probíhá oprava další části místní komunikace na ul. U Lesa v Karviné – Ráji v úseku od křižovatky u domu čp. 757 k odbočce k DPS. V rámci realizace proběhla oprava chodníku na straně bytových domů, chodník na protější straně byl nahrazen parkovacími plochami a proběhla oprava uličních vpustí a jejich přípojek. Nyní probíhá příprava pro pokládku nového asfaltu. Předpokládaný termín ukončení oprav je koncem září. Po dobu provádění prací je provoz na komunikace omezen.