Oprava komunikace na ulici Mizerovské

mizerovská.jpg Zahájení prací se předpokládá počátkem 2. čtvrtletí


Na jaře letošního roku bude zahájena oprava místní komunikace na ul. Mizerovské v Karviné-Mizerově, a to v úseku od křižovatky s ul. Družstevní až k domu č. p. 907/1. V rámci stavebních prací proběhne oprava kanalizačních vpustí a výměna asfaltového krytu vozovky vč. obrubníků. Realizace bude probíhat po dobu 3 měsíců. V uvedeném úseku bude platit dopravní omezení, o kterém budou občané z dané lokality včas informováni..

Situace 2.png