Oprava komunikace na ulici U Lesa

Práce budou probíhat po dobu dvou měsíců 


Koncem srpna byla zahájena oprava další části místní komunikace na ul. U Lesa v Karviné – Ráji. Jedná se o úsek od křižovatky s ulicí Haškova po křižovatku s ulicí V Aleji. Práce zahrnují úpravu komunikace, opravu uličních vpustí a jejich přípojek, opravu chodníku na pravé straně (ve směru jízdy) a nahrazení stávajícího chodníku na levé straně parkovací plochou. Po dobu provádění prací prosíme o respektování aktuálního dopravního značení. Práce budou probíhat  cca 2 měsíce.

U Lesa.png