Oprava místní komunikace a chodníku

Připravují se nové akce


V současné době se připravuje oprava místní komunikace ul. Včelařská v Karviné – Hranicích. Zahájení stavebních prací se předpokládá v 09/2024 . V rámci opravy bude vyfrézován původní povrch vozovky a bude položen nový asfaltový povrch v úseku od ul. Hraničářská po úroveň RD čp. 505/6c. Druhou připravovanou akcí je rekonstrukce chodníku mezi ul. Ve Svahu a ul. U Lesa v Karviné – Ráji. Předpokládané zahájení realizace je rovněž v září letošního roku. V rámci prací dojde k položení nové zámkové dlažby a výměně obrubníků. O případných omezeních budou občané, v obou případech, včas informováni.