Oprava místní komunikace na ul. Školské v Karviné-Ráji

Práce byly dokončeny


školská hotovo.JPG

Rekonstrukce další části místní komunikace na ul. Školské v Karviné-Ráji byla dokončena. Jednalo  se o úsek od křižovatky poblíž bytového domu čp. 439/28 po bytový dům čp. 462/60. Práce zahrnovaly opravu komunikace, opravu uličních vpustí včetně přípojek a opravu páteřního chodníku.