Oprava místní komunikace na ul. Zahradnická v Karviné – Mizerově

Realizace bude probíhat od března


V březnu budou zahájeny práce na opravě místní komunikace na ul. Zahradnická. Jedná se o úsek křižovatky s ul. Studentská po dům č.p. 496.  Bude provedena oprava povrchu komunikace a uličních vpustí včetně jejich přípojek. Práce navazují na opravu vodovodu SmVaK provedenou v dané lokalitě  v loňském roce. Předpokládané ukončení realizace je v dubnu 2023. Po dobu realizace bude provoz na komunikaci omezen. O dopravních omezeních budou občané včas informováni dopravním značením. 

Zahradnická