Oprava objektu Obchodní akademie Karviná pokračuje další částí

IMG_2063.JPG Prosklenou stěnu velké tělocvičny nahradí nová okna


IMG_2063.JPG

Na provedené úpravy menší tělocvičny Obchodní akademie Karviná bude navázáno úpravou prosklené stěny větší tělocvičny, která  se nachází ve stejném objektu. Prosklenou část nahradí nová okna s dozdívkami, okolní omítka bude opravena a opatřena novým fasádním nátěrem. Úpravami bude dosaženo zlepšení technického stavu této části objektu, sjednocení jeho vzhledu s již opravenou částí a snížení provozních nákladů za vytápění. Práce budou probíhat v období 09 -11/2019.