Oprava parkoviště a příjezdové komunikace na ul. Kašparova

Kašparova.png Práce budou probíhat ve 2 etapách


V měsíci srpnu bude probíhat kompletní oprava příjezdové komunikace včetně parkoviště ul. Kašparova v Karviné-Hranicích. Práce budou probíhat ve dvou etapách (viz situační plány níže):

1. etapa - bude probíhat rekonstrukce kontejnerového  stání a oprava uličních vpustí na parkovišti na straně přiléhající k ul. Čsl. armády. Pro provádění těchto prací bude uzavřen nezbytný  prostor kvůli manipulaci s materiálem. Doba trvání prací je plánována na cca 14 dní. Parkoviště bude možné ještě využívat, ale pouze v omezené míře (kapacita bude cca poloviční).

2. etapa bude spočívat v kompletní opravě povrchu parkoviště, tzn. odfrézování původního krytu a pokládka nového krytu. Práce na celé ploše budou probíhat najednou. Kompletní uzavření parkoviště se plánuje od 19. 8. do 29. 8., odfrézování  povrchu na celém parkovišti proběhne pravděpodobně 22. 8. Upozorňujeme, že v této době bude parkoviště zcela uzavřeno!!! V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění prací může dojít k posunu uvedených termínů. 

Během 2. etapy bude příjezd na ul. Kašparovu možný po chodníku od místní mateřské školky. Zpátky na ul. Slovenskou se bude vyjíždět kolem restaurace Pedro. Po vyzrání živičného povrchu bude parkoviště opět krátkodobě uzavřeno z důvodu  provedení vodorovného dopravního značení.

O aktuálním postupu prací budou občané informováni.

1. etapa.png

2. etapa.png