Oprava střech na budovách Městské policie

20210205_083835.jpg Ukončení prací závisí na klimatických podmínkách


20210205_083835.jpg

Od začátku října je prováděna generální oprava střech budov „A“ a „C“ Městské policie Karviná v Karviné – Fryštátě. Ploché střechy, které jsou v současné době v havarijním stavu, jsou nahrazovány novými valbovými střechami. Součástí prací je rovněž oprava střešní části hromosvodu a napojení nových venkovních svodů na stávající dešťovou kanalizaci. Práce byly v 12/2020 přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Dokončení se předpokládá na jaře letošního roku.