Oprava střech na budovách Městské policie

PČR.JPG Ukončení prací závisí na klimatických podmínkách


PČR 2.jpg

Od začátku října je prováděna generální oprava střech budov „A“ a „C“ Městské policie Karviná v Karviné – Fryštátě. Ploché střechy, které jsou v současné době v havarijním stavu, jsou nahrazovány novými valbovými střechami. Součástí prací je rovněž oprava střešní části hromosvodu a napojení nových venkovních svodů na stávající dešťovou kanalizaci.