Oprava střech na budovách Městské policie byla dokončena

YUN00044.JPG Ploché střechy byly nahrazeny valbovými


YUN00044.JPG

Práce na  generální opravě střech budov „A“ a „C“ Městské policie Karviná v Karviné – Fryštátě byly dokončeny v 1. polovině května. Ploché střechy byly nahrazeny novými valbovými střechami, vyměněna byla střešní část hromosvodu.