Oprava střech na budovách Městské policie

P1010009.JPG Ukončení prací je plánováno do konce letošního roku


P1010009.JPG

Od začátku října je prováděna generální oprava střech budov „A“ a „C“ Městské policie Karviná v Karviné – Fryštátě. Ploché střechy, které jsou v současné době v havarijním stavu, budou nahrazeny novými valbovými střechami. Součástí prací je rovněž oprava střešní části hromosvodu a napojení nových venkovních svodů na stávající dešťovou kanalizaci. Realizace bude probíhat do prosince letošního roku.