Opravy ve školních zařízeních

Plánované opravy během letních prázdnin 


Období letních prázdnin patří každoročně plánovaným opravám a modernizacím základních škol. V rámci akce virtuálních učeben na ZŠ bude na každé z uvedených škol (ZŠ Dělnická, ZŠ Mendelova, ZŠ Borovského, ZŠ U Lesa) zrealizována 1 učebna. Do učeben bude dodán nový nábytek, IT vybavení a IT pomůcky včetně provedení přidružených elektroinstalací a stavebních prací. Na ZŠ Mendelova bude provedena konektivita.  Na ZŠ Družba se plánují stavební úpravy, jejímž cílem je vybudování nové učebny z bývalé posilovny základní školy. Další plánovanou opravou je oprava střechy MŠ Dělnická, v rámci této akce bude střecha zároveň i zateplena.  Základní školu Slovenská čeká také oprava střechy, a to hlavního pavilonu školy. Další plánovanou akcí je rekonstrukce oddělení MŠ Slovenská, kdy bude zrekonstruovaná tělocvična, spací místnost a herna. Základní školu Borovského čeká zateplení pavilonu školní kuchyně a jídelny a nutná oprava kanalizace na MŠ Na Kopci.  Na ZŠ Cihelní bude realizována rekonstrukce  elektroinstalace v budově a na MŠ Dvořáková bude opraveno oplocení tak, aby byla zachována bezpečnost dětí. Základní škola Školská bude rekonstruovat sociální zařízení ve školní družině. V rámci této rekonstrukce dojde k výměně dlažby, obkladů a zařizovacích předmětů. Bude vyměněno připojovací potrubí vody a kanalizace. V letních měsících budou probíhat práce také ve venkovních částech areálu škol. Zejména plánovaná modernizace a oprava venkovních sportovišť na základních školách. V současné době se připravuje výběrové řízení. V rámci těchto oprav a modernizací bude provedena rekonstrukce běžecké dráhy a multifunkční hřiště ZŠ Cihelní, proveden nový povrch multifunkčních hřišť ZŠ Borovského a ZŠ Slovenské, nová konstrukce a povrch atletických oválů ZŠ Dělnické a ZŠ s polským jazykem vyučovacím. V areálu ZŠ Borovského se mimo jiné také připravuje oprava sportovního povrchu běžecké dráhy.