Parkovací plocha na ul. Prameny v Karviné-Ráji

Na ul. Prameny vzniknou nová parkovací místa.


situace.jpg

V měsíci květnu letošního roku byla zahájena výstavba parkovací plochy na ul. Prameny v Karviné-Ráji. Umístění stavby toto parkoviště je vymezeno prostorem v travnaté ploše mezi chodníkem  podél ul. Prameny, bytovým domem čp. 833/28 na ul. Borovského a trafostanicí.

Parkoviště bude mít kapacitu 36 parkovacích stání. Povrch klasických parkovacích míst bude z plastové vegetační dlažby vyplněné kačírkem. Povrchy parkovacích stání pro osoby ZTP a příjezdové komunikace k jednotlivým parkovacím místům budou z betonové zámkové dlažby.

Součástí realizace je i částečná oprava chodníku, vybudování veřejného osvětlení a odvodnění nově vzniklých zpevněných ploch.

 Stavební práce by měly být dokončeny v průběhu letních prázdnin letošního roku.