Parkovací plochy na ul. Dvořákové v Karviné - Městě

Budou vybudovány nové parkovací plochy a chodník na ul. Dvořákova.


Situace

V měsíci květnu letošního roku bude zahájena výstavba parkovacích ploch včetně přilehlého chodníku. Jedná se poslední fázi celkové opravy ul. Dvořákova v úseku od křižovatky s ul. Fibichova po křižovatku s tř. Osvobození. Této akci předcházela oprava vozovky provedená v roce 2017 a následné odstranění kolizních dřevin v době vegetačního klidu.

Předmětem realizace je přesunutí stávajících a vybudování nových parkovacích míst ze zámkové dlažby, vybudování nového podélného chodníku, veřejné  osvětlení nových zpevněných ploch.

Stavební práce by měly být dokončeny v průběhu letních prázdnin letošního roku. Následně dle klimatických podmínek bude provedena náhradní výsadba.