Příprava další části oprav na ulici Urxova

Bez názvu.png Práce budou prováděny po dobu 2 měsíců


V průběhu června bude zahájena oprava zbývající části ul. Urxova v Karviné-Novém Městě. Součástí realizace bude i oprava odvodnění, přilehlého parkoviště a částečná oprava chodníků. Práce budou probíhat po dobu dvou měsíců. Touto opravou bude dokončena celková oprava vozovek v zájmovém území.

Bez názvu.png