Příprava výstavby sportovního areálu v Karviné - Hranicích

IMG_20180920_103213.jpg Na své si přijdou děti i dospělí


IMG_20180920_103213.jpg

V oblasti sportovních aktivit se připravuje realizace akce „Sportovní areál ul. Leonovova, Karviná - Hranice“, jehož součástí je vybudování in-line dráhy, běžecké dráhy, fotbalového hřiště, dětského hřiště, pumptracku, workoutu, parkouru a streetballu. Do tohoto  sportovního areálu byl nově začleněn i skatepark, který se stal vítězným požadavkem ankety participativního rozpočtu města. V areálu budou vybudovány zpevněné plochy a chodníky, inženýrské sítě a rozmístěny lavičky. Celý areál bude oplocen a v těsné blízkosti bude také vybudováno parkoviště. Zázemí celého sportovního areálu se sociálním zařízením bude v areálu přilehlé školy. V současné době probíhá výběrové řízení na  dodavatele  stavby, které by mělo být ukončeno v dubnu letošního roku. Na tento projekt bylo požádáno o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – Výzva V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC, Program „133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024“, Podprogram „133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ“.