Budování nového sportovního areálu je v plném proudu

Sport. areál 2.jpg Ukončení realizace se předpokládá v prosinci letošního roku


Sport. areál 1.jpg

Od července  probíhají práce na výstavbě  Sportovního areálu za  Obchodní akademií v Karviné Hranicích, kterou realizuje firma OHL ŽS, a.s. V současné době v areálu probíhají zemní práce, realizace inženýrských sítí a práce ve vnitřních prostorách budoucího zázemí areálu. V rámci této stavby se vybuduje in-line dráha, běžecká dráha, fotbalové hřiště, dětské hřiště, pumptrack, workout, parkour, streetball a také skatepark, který se stal vítězným požadavkem ankety participativního rozpočtu města. Součástí stavby jsou rovněž nové zpevněné plochy, chodníky, mobiliář a oplocení. Zázemí se sociálním zařízením bude návštěvníkům k dispozici v areálu přilehlé školy. K realizaci stavby patří také nová parkovací plocha. Za příznivých klimatických podmínek se předpokládá ukončení prací do konce letošního roku.