Probíhá oprava části komunikace na ul. Školská v Karviné – Ráji

IMG_3166.jpg Provoz na komunikaci je omezen


IMG_3166.jpg

V druhé polovině  října byla zahájena rekonstrukce části místní komunikace na ul. Školská v Karviné – Ráji, a to v úseku od křižovatky s ul. V Aleji po úroveň křižovatky u domu čp. 439/28. V rámci realizace probíhá oprava komunikace, uličních vpustí vč. přípojek a oprava páteřních chodníků. Práce budou probíhat cca dva měsíce, po tuto dobu bude provoz na komunikace omezen.