Oprava další části místní komunikace na ul. Školské byla dokončena

Školská.png Provoz na komunikaci je opět obnoven  


Školská.png

Koncem června byla předána do užívání další etapa komunikace na ul. Školské, a to v úseku od křižovatky u domu čp. 439/28 po úroveň křižovatky s ul. Ciolkovského. Práce zahrnovaly opravu komunikace, opravu uličních vpustí vč. přípojek a opravu páteřního chodníku. Provoz na komunikace byl obnoven.