Oprava zpevněných ploch u čp. 871 v Karviné – Ráji byla dokončena

Plochy u čp. 871.jpg Plochy a chodníky je možné opět plně využívat


Plochy u čp. 871.jpg

Začátkem května byly ukončeny práce na opravě zpevněných ploch u č.p. 871 v Karviné-Ráji. Práce zahrnovaly výměnu stávajících asfaltových povrchů za zámkovou dlažbu, výměnu podkladních vrstev a obrubníků, nahrazení původních schodišť novými, realizaci terénních úprav a doplnění mobiliáře.