Projekt energetických služeb metodou EPC

Snížení provozních nákladů


Na  vybraných objektech v majetku města bude postupně  realizován projekt „Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech statutárního města Karviné“. Cílem tohoto projektu je snížení provozních nákladů v určených objektech a dosažení zvýšené energetické účinnosti budov. Po ověření současného stavu energetické náročnosti budov  bude zahájena samotná realizace základních opatření, která povedou k úsporám energetické náročnosti budov. Jedná se například o instalaci energeticky úsporných svítidel, termoregulačních ventilů na otopná tělesa, modernizaci technologie vytápění, nový dohledový a měřící systém MaR tepelného hospodářství, zateplení stropů atd.  Tato opatření budou v první fázi uplatněna  na budovách  ZŠ Cihelní, ZŠ Mendelova, ZŠ Prameny, ZŠ s polským jazykem vyučovacím, ZŠ Školská, ZŠ U Lesa, ZŠ U Studny, ZŠ Dělnická, ZŠ Borovského. Následně bude po dobu 10 let prováděno pravidelné  vyhodnocování hospodaření s energiemi.