Propustek Olšinského náhonu je opraven.

perex_propustek_Olšiny-nový.jpg Odbočku ze Starého Města na Petrovice u Karviné už voda neohrožuje.


perex_propustek_Olšiny-nový.jpg

22.11.2018 – Oprava propustku Olšinského náhonu poblíž jízdárny na ulici Olšiny spojující Karvinou-Staré Město s Petrovicemi u Karviné je ukončena. Nevyhovující čela původního propustku byla vybourána. Nátoková i odtoková strana objektu byly rozšířeny a vysvahovány, díky čemuž nebylo nutné osazovat nové zábradlí. Aby bylo zabráněno poškozování objektu v důsledku podemílání vodou, bylo samotné nátokové i odtokové ukončení propustku zpevněno kamennými kostkami uloženými do betonového lože.

perex_propustek_Olšiny-původní.jpg Původní propustek již technicky nevyhovoval.