Rekonstrukce chodníku na ulici Nedbalova v Karviné – Novém Městě

situace Nedbalova.png Práce budou zahájeny koncem března


Opravou projde chodník na ulici Nedbalova v Karviné – Novém Městě v úseku podél bytových domů od č. p. 892/6 po č. p. 1712/12, a to včetně přístupových chodníků k jednotlivým vchodům. Práce budou probíhat od konce března do konce dubna ve dvou na sebe navazujících etapách vyznačených v přiloženém situačním nákresu (1. etapa zakreslena zelenou a 2. etapa fialovou barvou). Občané budou o plánovaném průběhu prací informováni letáky, které budou vyvěšeny na vstupních dveřích dotčených vchodů. Chodce a řidiče, kteří se po dobu trvání prací budou pohybovat v uvedeném úseku, žádáme o dodržování dopravního značení a používání vyznačených koridorů pro pěší.

situace Nedbalova.png