Rekonstrukce komunikace na ulici Podlesí

Během provádění prací bude provoz omezen 


Od počátku června bude postupně probíhat oprava povrchu místní komunikace na ulici Podlesí v Karviné -Ráji. Stávající asfaltový povrch bude postupně odfrézován a nahrazen novým, proběhnou stavební úpravy komunikace. Ukončení oprav se předpokládá koncem července. Během provádění prací v jednotlivých úsecích dojde k omezení parkování a vjezdu na komunikaci, a to dle dopravního značení.