Rekonstrukce komunikace, parkoviště a chodníků v Karviné – Mizerově

Práce budou probíhat na ul. Studentská


Rekonstrukce části místní komunikace, přilehlého parkoviště a chodníků na ul. Studentská v Karviné – Mizerově bude zahájena v dubnu letošního roku. V rámci prací proběhne oprava uličních vpustí a kanalizačních přípojek, výměna povrchů včetně podkladů a obrubníků. Předpokládané dokončení realizace je plánováno v červnu 2023. Po dobu realizace bude provoz na komunikaci omezen. O dopravních omezeních budou občané včas informováni dopravním značením. 

Studentská.jpg