Aktuální informace k probíhající rekonstrukci ulic ve Fryštátě

perex_Karola_Śliwky_a_Lázeňská.jpg V pondělí 27.08.2018 začala druhá etapa plánovaných oprav.


perex_Karola_Śliwky_a_Lázeňská.jpg

30.08.2018 – V pondělí 27.08.2018 byla zahájena druhá etapa rekonstrukce. Během ní bude uzavřena další část ulice Karola Śliwky. Jedná se o úsek od křižovatky s ulicí Poštovní po křižovatku s ulicí Fryštátská. Rovněž dojde k uzavření ulice Poštovní, kde bude rovněž položen nová povrch. Objízdná trasa do Darkova, na Masarykovo náměstí k tržnici a budově radnice bude vedena po třídě 17. listopadu a ulicích Vydmuchov a Fryštátská. Příjezd k budovám Magistrátu města Karviné „B“ a „C“ bude od 03.09.2018 možný po již zrekonstruované ulici Karola Śliwky ve směru od zimního stadionu.

Z důvodu tvořících se kolon na ulici Fryštátské s výjezdem přes ulici Vydmuchov na třídu 17. listopadu bude se začátkem školního roku (03.09.2018 v dopoledních hodinách) umožněno osobním vozidlům na ulici Fryštátské (směrem od tržnice) odbočit doleva za restaurací Orava a projet kolem objektu ČEZ s výjezdem na Univerzitní náměstí. Bude se jednat pouze o jednosměrný výjezd pro osobní vozidla. Toto opatření by mělo výrazněji ulevit přetíženému výjezdu na křižovatce u nemocnice v Karviné-Ráji.

Zároveň za částečné uzavírky bude probíhat rekonstrukce ulice Lázeňské. Bude uzavřen vždy jeden jízdní pruh. Doprava bude vedena kyvadlově a řízena světlenou signalizací. Nejprve se začne s opravou pravého jízdního pruhu ve směru k lázním Darkov.

Stavební práce by měly být ukončeny do 30.11.2018.

Z důvodu dokončovacích prací na stavbě kruhového objezdu u zimního stadionu bude uzavřen příjezd na Masarykovo náměstí a zároveň bude uzavřena část ulice Mlýnská. Příjezd na Masarykovo náměstí bude po ulici Karola Śliwky a ulici Svatováclavské. Na ulici Mlýnskou bude příjezd po ulicích Husova a Na Bělidle. Zde budou práce probíhat od 10.09.2018 do 29.10.2018.

Vývoj rekonstrukce:

Od středy 9. května probíhá  postupná rekonstrukce Lázeňské, Karola Śliwky, Poštovní a Mlýnské. Jedná se o dlouho očekávanou akci „Rekonstrukce komunikace v centru města Karviné, jako náhrada zrušené komunikace v poddolované části města“. Rekonstrukcí budou postupně dotčeny páteřní části ulic Lázeňská, Karola Śliwky, Poštovní a částečně i ulice Mlýnská. Tato akce bude po několikaletém vyjednávání spolufinancována z dotací prostředků Ministerstva financí ČR.

V rámci realizace bude kompletně opravena asfaltová vozovka, dojde na nové žulové chodníky a výměnu pouličního osvětlení. Současně bude řešeno odvodnění zpevněných ploch a oprava mostu. Chybět nebude ani nová autobusová zastávka u sauny a mnoho dalšího. Rekonstrukce se dotkne i dopravního řešení v lokalitě. Místo stávajících klasických křižovatek ulic Karola Śliwky s Poštovní a Karola Śliwky s Mlýnskou a sjezdem z Masarykova náměstí se dočkáme dvou kruhových objezdů. Zájemce o podrobnosti bude zajímat, že vozovka bude z asfaltu, chodníky z žulové mozaiky řezané ze všech stran 6×6×3 cm a křižovatky i sjezdy budou z žulových kostek 10×10 cm.

Předpokládaná délka kompletní realizace stavby je šest měsíců. Jednotlivé úseky budou rozděleny do dvou etap, přičemž každá by měla trvat zhruba tři měsíce.

Po celou dobu realizace, tzn. půl roku, bude probíhat výluka autobusové dopravy, nicméně po tuto dobu bude zřízena dočasná náhradní autobusová zastávka na ulici Těšínské (dříve Svornosti), konkrétně za mostem Sokolovských hrdinů (v blízkosti bývalé restaurace Šnapka).

Vzhledem ke skutečnosti, že stavební práce budou probíhat v intravilánu města, prosíme o shovívavost a ohleduplnost při realizaci. Omlouváme se předem za případné komplikace.

 

Za plynulý a bezproblémový průběh realizace odpovídají:

zhotovitel stavby:

STRABAG a.s., IČ 60838744,

Ing. Radomír Koloničný, stavbyvedoucí

tel.: + 420 605 220 392, e-mail: radomir.kolonicny@strabag_com

technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na staveništi:

VYSPLAN s.r.o., IČ 27717089,

Ing. Miroslav Chytílek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

tel.: + 420  734 523 234, e-mail: m.chytilek@vysplan_cz

 

Leták distribuovaný do poštovních schránek v dotčené oblasti:

application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.png20180423_01_Informační leták do domovních schránek v dotčené oblasti, soubor typu docx, (2,16 MB)

 

Situační snímky:

pdf.pngrekonstrukce ul. Lázeňské-situační snímek, soubor typu pdf, (4,09 MB)

pdf.pngrekonstrukce ul. Karola Śliwky-od Lázeňské po Městskou policii-situační snímek, soubor typu pdf, (5,52 MB)

pdf.pngrekonstrukce ul. Karola Śliwky-od Městské policie po zimní stadion-situační snímek, soubor typu pdf, (5,75 MB)

Poznámka: Rozdělení situačního snímku ul. Karola Śliwky na dvě části neodpovídá plánované etapizaci uzavírek.

 

Etapizace uzavírek:

Etapy ul. Lázeňská.jpg

Termíny uzavírek a dalších dopravních omezení při realizaci jednotlivých etap jsou zveřejněny v sekci Dopravní omezení.

V rámci probíhající rekonstrukce ul. Karola Śliwky byla od 19.07.2018 do 27.08.2018 uslepena ul. Fryštátská u provozovny Bylinky u Blanky. Vjezd do tohoto uslepeného úseku ul. Fryštátské byl umožněn pouze směrem od nemocnice. Řidiči se v uvedeném období dostanou do Darkova z tř. 17. listopadu přes ul. Poštovní a dále po částečně uzavřené ul. Karola Śliwky.

V pondělí 27.08.2018 byla zahájena druhá etapa rekonstrukce. Během ní bude uzavřena další část ulice Karola Śliwky. Jedná se o úsek od křižovatky s ulicí Poštovní po křižovatku s ulicí Fryštátská. Rovněž dojde k uzavření ulice Poštovní. Objízdná trasa do Darkova, na Masarykovo náměstí k tržnici a budově radnice bude vedena po třídě 17. listopadu a ulicích Vydmuchov a Fryštátská. Příjezd k budovám Magistrátu města Karviné „B“ a „C“ bude od 03.09.2018 po již zrekonstruované ulici Karola Śliwky ve směru od zimního stadionu.

Zároveň za částečné uzavírky bude probíhat rekonstrukce ulice Lázeňské. Bude uzavřen vždy jeden jízdní pruh. Doprava bude vedena kyvadlově a řízena světlenou signalizací. Nejprve se začne s opravou pravého jízdního pruhu ve směru k lázním Darkov. Stavební práce by měly být ukončeny do 30.11.2018.

Z důvodu dokončovacích prací na stavbě kruhového objezdu u zimního stadionu bude uzavřen příjezd na Masarykovo náměstí a zároveň bude uzavřena část ulice Mlýnská. Příjezd na Masarykovo náměstí bude po ulici Karola Śliwky a ulici Svatováclavské. Na ulici Mlýnskou bude příjezd po ulicích Husova a Na Bělidle. Zde budou práce probíhat od 10.09.2018 do 29.10.2018.

Výlukový jízdní řád MHD linky č. 517 najdete ve formátu pdf (360 kB) ZDE.