Aktuální informace k probíhající rekonstrukci ulic ve Fryštátě

perex_průjezd-Fryštátem.jpg Pokračování oprav na ul. Lázeňské závisí na klimatických podmínkách 


perex_průjezd-Fryštátem.jpg

Od prosince loňského roku projíždějí řidiči bez omezení ulicemi Mlýnská, Poštovní a Karola Śliwky. V závislosti na klimatických podmínkách budou pokračovat práce na ulici Lázeňské. Původně avizovaný termín pro dokončení díla v listopadu 2018  byl s ohledem na  nepředvídané práce a  klimatické podmínky prodloužen do května 2019.  Prodloužení termínu bylo na základě podrobného zdůvodnění odsouhlaseno poskytovatelem dotace, kterým je MF ČR. Přerušení prací na ul. Lázeňské však bude využito a zkoordinováno  se společností SmVaK, která provede výměnu poškozeného vodovodního řadu.

Vývoj rekonstrukce – cíl projektu:

Projekt pod názvem „Rekonstrukce komunikace v centru města Karviné, jako náhrada zrušené komunikace v poddolované části města“ je spolufinancován z dotací prostředků Ministerstva financí ČR.

Cílem rekonstrukce je kompletní oprava asfaltové vozovky, výstavba nových žulových chodníků a výměna pouličního osvětlení. Součástí je řešení odvodnění zpevněných ploch a oprava mostu. Počítá se s novou autobusovou zastávkou u sauny a mnoho dalšího. Rekonstrukce se dotýká i dopravního řešení v lokalitě. Klasické křižovatky ulic Karola Śliwky s Poštovní a Karola Śliwky s Mlýnskou a sjezdem z Masarykova náměstí nahradily dva kruhové objezdy. Zájemce o podrobnosti bude zajímat, že vozovka je z asfaltu, chodníky z žulové mozaiky řezané ze všech stran 6×6×3 cm a křižovatky i sjezdy jsou z žulových kostek 10×10 cm.

Po celou dobu realizace probíhá výluka autobusové dopravy, nicméně po tuto dobu je zřízena dočasná náhradní autobusová zastávka na ulici Těšínské (dříve Svornosti), konkrétně za mostem Sokolovských hrdinů (v blízkosti bývalé restaurace Šnapka).

Vzhledem ke skutečnosti, že stavební práce probíhají v intravilánu města, prosíme o shovívavost a ohleduplnost při realizaci. Omlouváme se předem za případné komplikace.

 

Za plynulý a bezproblémový průběh realizace odpovídají:

zhotovitel stavby:

STRABAG a.s., IČ 60838744,

Ing. Radomír Koloničný, stavbyvedoucí

tel.: + 420 605 220 392, e-mail: radomir.kolonicny@strabag_com

technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na staveništi:

VYSPLAN s.r.o., IČ 27717089,

Ing. Miroslav Chytílek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

tel.: + 420  734 523 234, e-mail: m.chytilek@vysplan_cz

 

Situační snímky:

pdf.pngrekonstrukce ul. Lázeňské-situační snímek, soubor typu pdf, (4,09 MB)

pdf.pngrekonstrukce ul. Karola Śliwky-od Lázeňské po Městskou policii-situační snímek, soubor typu pdf, (5,52 MB)

pdf.pngrekonstrukce ul. Karola Śliwky-od Městské policie po zimní stadion-situační snímek, soubor typu pdf, (5,75 MB)

Poznámka: Rozdělení situačního snímku ul. Karola Śliwky na dvě části neodpovídá plánované etapizaci uzavírek.

 

Informace k dopravě:

Podrobné informace jsou uvedeny v sekci Dopravní omezení.

Výlukový jízdní řád MHD linky č. 517 najdete ve formátu pdf (360 kB) ZDE.