Aktuální informace k probíhající rekonstrukci ulic ve Fryštátě

perex_uslepení u Bylinek u Blanky.jpg Částečnou uzavírku ul. Karola Śliwky doplňuje uslepení části ul. Fryštátské.


perex_uslepení u Bylinek u Blanky.jpg

V rámci probíhající rekonstrukce ul. Karola Śliwky bude od 19.07.2018 do 19.08.2018 uslepena ul. Fryštátská u provozovny Bylinky u Blanky. Vjezd do tohoto uslepeného úseku ul. Fryštátské bude umožněn pouze směrem od nemocnice. Řidiči se v uvedeném období dostanou do Darkova z tř. 17. listopadu přes ul. Poštovní a dále po částečně uzavřené ul. Karola Śliwky.

Celý článek:

Od středy 9. května probíhá  postupná rekonstrukce Lázeňské, Karola Śliwky, Poštovní a Mlýnské. Jedná se o dlouho očekávanou akci „Rekonstrukce komunikace v centru města Karviné, jako náhrada zrušené komunikace v poddolované části města“. Rekonstrukcí budou postupně dotčeny páteřní části ulic Lázeňská, Karola Śliwky, Poštovní a částečně i ulice Mlýnská. Tato akce bude po několikaletém vyjednávání spolufinancována z dotací prostředků Ministerstva financí ČR.

V rámci realizace bude kompletně opravena asfaltová vozovka, dojde na nové žulové chodníky a výměnu pouličního osvětlení. Současně bude řešeno odvodnění zpevněných ploch a oprava mostu. Chybět nebude ani nová autobusová zastávka u sauny a mnoho dalšího. Rekonstrukce se dotkne i dopravního řešení v lokalitě. Místo stávajících klasických křižovatek ulic Karola Śliwky s Poštovní a Karola Śliwky s Mlýnskou a sjezdem z Masarykova náměstí se dočkáme dvou kruhových objezdů. Zájemce o podrobnosti bude zajímat, že vozovka bude z asfaltu, chodníky z žulové mozaiky řezané ze všech stran 6×6×3 cm a křižovatky i sjezdy budou z žulových kostek 10×10 cm.

Předpokládaná délka kompletní realizace stavby je šest měsíců. Jednotlivé úseky budou rozděleny do dvou etap, přičemž každá by měla trvat zhruba tři měsíce.

Po celou dobu realizace, tzn. půl roku, bude probíhat výluka autobusové dopravy, nicméně po tuto dobu bude zřízena dočasná náhradní autobusová zastávka na ulici Těšínské (dříve Svornosti), konkrétně za mostem Sokolovských hrdinů (v blízkosti bývalé restaurace Šnapka).

Vzhledem ke skutečnosti, že stavební práce budou probíhat v intravilánu města, prosíme o shovívavost a ohleduplnost při realizaci. Omlouváme se předem za případné komplikace.

 

Za plynulý a bezproblémový průběh realizace odpovídají:

zhotovitel stavby:

STRABAG a.s., IČ 60838744,

Ing. Radomír Koloničný, stavbyvedoucí

tel.: + 420 605 220 392, e-mail: radomir.kolonicny@strabag_com

technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na staveništi:

VYSPLAN s.r.o., IČ 27717089,

Ing. Miroslav Chytílek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

tel.: + 420  734 523 234, e-mail: m.chytilek@vysplan_cz

 

Leták distribuovaný do poštovních schránek v dotčené oblasti:

application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.png20180423_01_Informační leták do domovních schránek v dotčené oblasti, soubor typu docx, (2,16 MB)

 

Situační snímky:

pdf.pngrekonstrukce ul. Lázeňské-situační snímek, soubor typu pdf, (4,09 MB)

pdf.pngrekonstrukce ul. Karola Śliwky-od Lázeňské po Městskou policii-situační snímek, soubor typu pdf, (5,52 MB)

pdf.pngrekonstrukce ul. Karola Śliwky-od Městské policie po zimní stadion-situační snímek, soubor typu pdf, (5,75 MB)

Poznámka: Rozdělení situačního snímku ul. Karola Śliwky na dvě části neodpovídá plánované etapizaci uzavírek.

 

Etapizace uzavírek:

Etapy ul. Lázeňská.jpg

Termíny uzavírek a dalších dopravních omezení při realizaci jednotlivých etap jsou zveřejněny v sekci Dopravní omezení.

V rámci probíhající rekonstrukce ul. Karola Śliwky bude od 19.07.2018 do 19.08.2018 uslepena ul. Fryštátská u provozovny Bylinky u Blanky. Vjezd do tohoto uslepeného úseku ul. Fryštátské bude umožněn pouze směrem od nemocnice. Řidiči se v uvedeném období dostanou do Darkova z tř. 17. listopadu přes ul. Poštovní a dále po částečně uzavřené ul. Karola Śliwky.

Výlukový jízdní řád MHD linky č. 517 najdete ve formátu pdf (360 kB) ZDE.