Rekonstrukce objektu KOSMOS v Karviné

Vizualizace objektu Aktuální informace o přípravě jedné z priorit města.


Vizualizace objektu a okolí

Statutární město Karviná v současné době připravuje celkovou rekonstrukci objektu ubytovny KOSMOS včetně jeho blízkého okolí. Jedná se o náročný projekt, při kterém dojde k demolici objektů stávající vývařovny, restaurace a výměníkové stanice, rekonstrukci tří věžových objektů a vybudování nových parkovacích stání včetně úpravy okolí a zeleně.

V rámci rekonstrukce věžových domů budou provedeny stavební práce, které budou spočívat ve výměně nášlapných vrstev společných prostor a bytů, okenních a dveřních výplní, instalačních šachet, výtahů, zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce.

Samotné tři  věžové objekty budou upraveny na 144 bytů 2+kk, z nichž některé budou upraveny i pro  občany  s omezeným pohybem. V současné době se zpracovávají jednotlivé stupně projektové dokumentace a probíhají se zhotovitelem daných projektových dokumentací konzultace. V návaznosti na rekonstrukci daných objektů je  nutná modernizace nové výměníkové stanice, která je  nyní předložena  k vydání pravomocného  rozhodnutí stavebním úřadem. Současný nájemce je povinen vyklidit  prostory budovy v Karviné známé pod pojmem KOSMOS včetně vystěhování současných  nájemců v termínu do 31.8.2018. První etapa rekonstrukce bude zahájena  bouráním  nepotřebných objektů. Po zpracování příslušných projektových dokumentací a vydání potřebných rozhodnutí nutných pro realizaci stavebních prací bude dle zákona o veřejných zakázkách vybrán zhotovitel prací. S odstraněním nepotřebných budov či jejich částí je v plánu započít ještě letos.