Rekonstrukce parkovací plochy u OD PRIOR

Práce jsou téměř dokončeny


Koncem června byly ukončeny hlavní stavební práce na opravě parkovací plochy a přilehlého chodníku na ul. Karola Śliwky v prostoru pod objektem  OD PRIOR v Karviné-Fryštátě. Přestože z technologických důvodů nemohlo být ihned obnoveno vodorovné dopravní značení, mohou občané již toto parkoviště opět využívat.