Rekonstrukce Pavilonu ZUŠ

Zateplení a výměna oken


V rámci rekonstrukce bočního pavilonu Základní umělecké školy (ZUŠ) na ulici Čajkovského bude provedeno zateplení této  části objektu školy zároveň s výměnou  oken. Dále budou instalovány nové střešní konstrukce a hromosvod, a vybudována nájezdová rampa pro imobilní občany. Tato opatření  povedou  ke  snížení energetické náročnosti budovy a zlepšení přístupu klientů do této budovy.