Rekonstrukce tří domů na Masarykově náměstí

domy.jpg Zahájení prací se předpokládá letos na podzim


domy.jpg

Intenzivně probíhají práce na přípravách rekonstrukce tří domů na Masarykově náměstí. V lednu bylo vydáno stavební povolení na všechny 3 domy. Nyní se pracuje na konečných úpravách projektové dokumentace a připravuje se zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách, následně bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele prací. Zahájení prvních stavebních prací se předpokládá ještě na podzim tohoto roku. V jednotlivých domech se počítá s bytovými i nebytovými prostory určenými k podnikání, v jednom z nich bude umístěno také městské informační centrum a muzeum. Město usiluje o získání dotačních prostředků na spolufinancování  nákladů na rekonstrukci těchto domů.